Nadja Heikkilä

Om Umeå Europeiska Filmfestival

Umeå Europeiska Filmfestival kommer 2016 att äga rum mellan den 22-27 november. Festivalen bjuder ett brett program med fokus på den europeiska filmen. Vi vill med en festival profilerad mot europeisk film ge plats till och lyfta fram filmer från och om olika europeiska länder. Vi ser den europeiska profilen som ett paraply under vilket olika förståelser av vad som är europeisk film inryms och presenteras. Återkommande i festivalprogrammet är Inblicken. Där vi varje år blickar in i filmlivet i de två länder där de för året utvalda europeiska kulturhuvudstäderna ligger. Genom denna inblick presenteras två länders filmliv och filmkultur lite närmare. 2016 kommer Polen och Spanien, att vara föremål för denna inblick.

Umeå Europeiska Filmfestival har sin grund i och arbetar utifrån tre grundteman; Jämställdhet inom film branschen, Det lokala samt Film & Samtal. Vi vill med dessa tre grundteman se till att filmfestivalen har en genomarbetad grund som präglar festivalen och dess innehåll.

Jämställdhet inom filmbranschen

Med olika samarbeten, samtal, filmer och curatorer arbetar vi vidare med frågor kring kvinnor, män och film. Vi fortsätter satsningen på att kring 50% av filmerna som visas under festivalen ska vara regisserade av kvinnor.

Det lokala

Umeå Europeiska Filmfestival vill vara en plattform för lokala filmare att mötas på och utbyta erfarenheter. UEFF anser det viktigt att visa lokalt producerad film på bioduk inför publik och ge möjlighet för filmare och publik att samtala om dessa filmer. UEFF vill uppmärksamma och diskutera film från och om norra Sverige.

Film och Samtal

UEFF tror på att att fördjupa filmupplevelsen genom att ta tillvara de möjligheter som film erbjuder för att starta processer och tankar hos människor. Vi vill erbjuda möjligheter för besökare att lyssna på regissörers egna tankar kring några av filmerna vi visar och möjliggöra möten och samtal mellan branschfolk, inbjudna gäster, föreläsare och besökare.

Umeå Europeiska Filmfestival arrangeras av Folkets Bio Umeå.